fredag 2 november 2012

Palmedagen 17 november 2012: Där varje dag räknas

Möt oss på plan 2! Här finns bokbord & närvaro hela dagen.


Litteraturresan åker till Sveavägen 41 i Stockholm! Det är Palmedagen, som firar 20 år i år. Här har vi erbjudits en plats för böcker och närvaro i ABF-huset. Tid: Kl 10.00–16.00.
Träffa Stefan Eriksson, ambassadör för Sverige i Belarus, och Maria Söderberg. Och vi satsar förstås denna dag på samtal med bland annat Stefan Löfven: Hur ska vi stödja det fria ordet, bistå de politiska fångarna och utöka utbytet mellan våra länder? Uppdatering kommer!

LUNCHSEMINARIUM: DÄR VARJE DAG RÄKNAS
http://www.palmecenter.se/CalendarList/121117-Dar-varje-dag-raknas/
Tid 12.15 ABF-huset (lokal anslås)
I Belarus krävs inte bara uthållighet i kampen för demokratiska reformer – även risktagandet är betydande. Obekväma personer och organisationer tvingas gå ”under jorden” och regimkritiker döms till mångåriga fängelsestraff på politiska grunder. Hur kan man arbeta som journalist, författare eller politisk aktivist under dessa omständigheter? Och hur ser verkligheten för de politiska fångarna ut?
I seminariet medverkar Olga Karatch, journalist från Belarus, och Stefan Eriksson, ambassadör, som tvingades lämna Belarus i juli 2012. Samtalsledare: Maria Söderberg.

Under dagen arrangeras också ett intressant seminarium kl. 13 med Oleg Podolinska,  internationell sekreterare i BKDP, Congress of Democratic Trade Unions of Belarus (den enda oberoende fackföreningsfederationen i landet) och Magnus Palmgren, IF Metall, om den aktuella situationen.
http://www.palmecenter.se/Vad-tycker-vi/Nyheter/121025-Internationell-solidaritet-avgorande-for-fria-fackforeningars-overlevnad-i-Belarus/
Läs mer här: http://www.palmecenter.se/Om-oss/Palmedagarna/Palmedagen-2012/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar