torsdag 9 augusti 2012

Carl Bildt, dags att ändra till Belarus!


DENNA ARTIKEL HAR SKICKATS TILL ALLA STORA TIDNINGAR OCH TILL SVERIGES 
RADIO M FL. INGEN HAR VELAT PUBLICERA DEN. NU KOMMER DEN PÅ DENNA BLOGG, FÖRHOPPNINGSVIS KAN DET GE NÅGOT – NU. 
Maria Söderberg 9 augusti 2012.

22 februari 2012

Carl Bildt, dags att ändra till Belarus!


Hittills har vi i Sverige sagt Vitryssland om det land som uppstod som fri egen nation 1991. De som bor där har vi kallat för vitryssar. Men nu är det dags att ändra på detta språkbruk. 

Varför är detta med namnbyte nödvändigt? Det måste ju i rimlighetens namn vara mer angeläget att fokusera på landets politiska och ekonomiska situation. Efter presidentvalet den 19 december 2010 greps sju presidentkandidater varav två misshandlades. Av de 43 som dömdes sitter fortfarande 14 kvar i fängelse. De förvägras sina medborgerliga rättigheter och i flera fall utsätts de för tortyr. Särskilt upprörande fall i dessa dagar är Andrei Sannikau, tidigare vice utrikesminister, som regimen försöker bryta ned psykiskt och moraliskt. Den socialdemokratiske ledaren Mikola Statkjevitj, även han presidentkandidat, fick 6,5 års fängelse för ”uppvigning” och sitter i fängelse med så kallad hård regim. Parallellt genomgår Belarus en ekonomisk kris vars omfattning är svår överblicka, men som sänkt lönerna med hälften (medellönen idag är 1 400 svenska kronor per månad). Växlingskursen på landets rubel har sjunkit drastiskt, vilket omöjliggjort resor till utlandet för en stor del av befolkningen. Med Schengenavtalet från 2006 ökade kostnaden för visering till 60 EURO. Med den insikten är det svårt att tala om bojkott av ett land. Trots att Hockey-VM 2014 kommer att bli en klang- och jubelföreställning för den sittande presidenten Aljaksandr Lukasjenka anser vi att vi ska vara på plats. Vid denna tid kommer regimen välkomna besökare och det finns många skäl att resa runt, träffa människor och bilda sig en uppfattning.

Belarus har utan tvekan identitetsproblem; under andra världskriget ett slagfält och ett landområde som stridande parter försökt slita i stycken. Här finns ett språk, belarusiskan, som trängts undan av det ryska språket när Moskva hållit i taktpinnen. Historikern vid Södertörns högskola, Andrei Kotliarchuk, säger: ”Eftersom vårt språk kallas ‘vitryska’ är många i Sverige övertygade om att språket egentligen inte finns, att det bara är en variant av ryskan.” Dramatikern Dmitri Plax, som drivit frågan många år,  anser att begreppet Vitryssland är minst sagt förringande: ”Det är en kolonial benämning. Vi säger till exempel kurder, inte bergsturkar som den turkiska staten gör.” 
Med benämningen Vitryssland följer pedagogiska svårigheter. Många tror fortfarande att det är en del av Ryssland, eller något område i Sibirien (ja, sådana förväxlingar sker!). De demokratiska krafterna kämpar för att landet fortsättningsvis ska vara fritt och självständigt, inte en sovjetisk/rysk lydstat.
Belarus historiska rötter, som de under lång tid delat med dagens Polen, Ukraina och Litauen (det storlitauiska furstedömet existerade i huvudsak från 1200- till 1700-talet) gör att landet varken är helt ryskt eller helt centraleuropeiskt. Sett utifrån detta perspektiv är Ryssland mer som en granne i öster; vissa tider som ockupant, andra tider som samarbetspartner. Vår tids förväxling med Ryssland gör att svenskar lätt blandar ihop  länderna. Därmed förminskas också betydelsen av ett land som har tio miljoner invånare och som med dagens svårigheter kräver vår odelade uppmärksamhet. Med en ändring av namnet till Belarus kan vi och de som är engagerade för landet lättare berätta och förklara vilket land vi  har att göra med, såväl kulturellt, politiskt som ekonomiskt.

Media och andra aktörer följer vad UD säger i namnfrågor. Trots att många språkvårdare, kulturföreträdare och politiker föredrar Belarus biter sig ändå namnet Vitryssland fast. För ett år sedan svarade Carl Bildt vid en hearing på UD att han inte hade några invändningar med att använda ”Belarus”. Trots detta korrigerar hans handläggare på UD i Stockholm namnet när aktörer inom den egna förvaltningen använder namnet Belarus. 
Svenska Akademin och Peter Englund skrev redan för två år sedan att man: ”beslutat att substantiven ’vitryss’ och ’vitryska’ framgent skall ersättas med ’belarusier’ respektive ’belarusiska’ och adjektivet ’vitrysk’ med ’belarusisk’”. 
När belarusier i Sverige för tre år sedan startade en förening kallade de sig för ”Sveriges Belarusier”. Det är främmande för dem att kalla sig för ”vitryssar” som de upplever alltför starkt förknippat med forna sovjetiska förhållande. Bok- och biblioteksmässan i Göteborg har övergått till benämningen Belarus. Sammanslutningen ”Initiativgruppen för Belarus” har trots två års väntan inte fått något svar i sina krav om ändring. De flesta som översätter litteratur från landet till svenska använder Belarus. Vad väntar vi på?
Carl Bildt, avgörandet ligger i din hand. Släpp namnets förtöjning till Moskva och låt Sverige harmonisera i en anständigare internationell språkdräkt.Urban Ahlin, utrikespolitisk talesperson för (S)
Maria Söderberg, fotograf och producent för "Belarus – Litteraturresan"
Yury Kazhura, ordförande Föreningen Sveriges Belarusier

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar