tisdag 18 september 2012

27-30 september 2012 Bok & Bibliotek: J-scenenJa till det fria ordetEtt intro till Internationella Torget!

J-scenen, Ja till det fria ordet, ligger i det strategiska utrymmet mellan de stora
hallarna på plan 2. Här finns sittplatser och servering. Fokus är hotad litteratur och inte minst uppmärksammar vi förhållandena i ett av våra nära länder – Belarus. 
Under fyra dagar avlöser våra gäster varandra och läser sina egna och andras texter.
Vi för samtal om litteratur och om det politiska läget i framför allt Centraleuropa.
Vårt program presenteras i Bok & Biblioteks mässkatalog som utkommer i 300 000 ex den 18 september, bland annat skickas den ut med den dagens GP. Vi har annonsplats på halva baksidan. Programmet finns även med på Bok & Biblioteks hemsida m fl platser. Arrangör är Litteraturresan/Belarus och Svenska PEN. Allt sker i samarbete med Bok & Biblotek. Vi tackar för support från Sida! 

Ja till det fria ordet – en del av Internationella Torget.
Våra programpunkter på Internationella Torgts scen:

TORSDAG 15:40 - 16:00
Hur kan dödsstraffet avskaffas i Belarus?
Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter i samtal med Kristina Henschen.
Arr: Litteraturresan/Belarus

FREDAG 18:00 - 18:20
Ord på knivens egg
Författaren Anneli Jordahl och översättaren Kajsa Öberg Lindsten reste i maj 2012 till Minsk, Biaroza och Brest. Här är deras berättelse.
Arr: Litteraturresan/Belarus
Moderator: Maria Söderberg

SÖNDAG 10:20 - 10:40
Belarus/Vitryssland
Ambassadören Stefan Eriksson berättar om bakgrunden till den djupa diplomatiska krisen mellan Sverige och Belarus. 
Arr: Litteraturresan/Belarus

Vad är Litteraturresan/Belarus? Det är en ständigt pågående idé om utbyte och vänskap mellan två folk...Startpunkten var en bok av den Pinsk-födde författaren Ryszard Kapuscinski. Under perioden 2002 till 2012 (och förhoppningsvis även 2013) kommer en tur att gå till Belarus med svenska författare. Projektet Litteraturresan/Belarus har en producent (Maria Söderberg) och en administrativ bas, RNS. Det står för Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle som redan 1998 påbörjade sitt förebyggande arbete mot droger i Belarus. Utgångspunkten var Brestregionen, men aktiviteter har sedan dessa skett över hela landet. Utbytet har pågått under alla år och skapat långa kedjor av kontakter i båda våra länder. RNS har en handläggare som nära arbetar med alla frågor: Linda Nilsson. Hon kan nås på tel. 08-643 04 67 eller linda@rns.se. www.rns.se Kontoret finns på Ragvaldsgatan 14, 2 tr. 118 46 Stockholm. Maria Söderberg kan nås på tel. 070 3500555 info@mariafoto.se. Vårt projekt Litteraturresan/Belarus får stöd av Sida, något som vi är mycket stolta över. 


Mer information: Maria Söderberg 070 3500555 info@mariafoto.se
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar