tisdag 10 mars 2015

Warsaw Book Fair 14–17 May 2015: Focus Polesia


18/5 2015:


Thanks to all for making The Book fair in Warsaw so gooood!!

From media:

http://novychas.info/kultura/bjelaruskija_litaratary_akupav/
http://radyjo.net/4/91/Artykul/207165

------------
See us in Warsaw! We´re here to present and inform about our activities, and this year: Focus on Polesia. Our focus are writers' work and the free speech. The Literary Journey Belarus-Sweden has been going on since 2002. Both in and and ouside of Belarus. During last years our activities has taken place in Ukraine, Lithunia, Sweden and Poland. 
We´ve booked a stand 6 meter square and looking forward to see Book from Belarus, too, at the Book fair. 
BOOK FROM BELARUS (stand 10D1) will be present with: Ihar Babkou (and his new book ”A Minute”), Daria Vashkevich, Paval Kasciukevich, Ihar Lohvinau and Siuzanna Paukshtela. Their message 12/5: "Warsaw Book Fair (13-17 May) is approaching! Books From Belarus will be there again! We hope to meet you at the Fair and cordially invite you to visit Belarusan literary events organized by Books From Belarus in cooperation with Open Culture Foundationhttp://booksfrombelarus.net/


14-17 траўня Літаратурнае падарожжа / Беларусь - Швецыя выстаўляецца ў Варшаве. Мы прыймем удзел у свяце кнігі, якім ёсць кніжны кірмаш! Хочаш выступіць на нашым стэндзе?  У нас ёсць 6 метраў плошчы побач са стэндам Books from Belarus. Давайце разам пакажам літаратуру і культуру з Беларусі! Запрашаем! Writer Małgorzata Szejnert 2014.


Friday 15/5
15.00 SEMINAR   VENUE: PARYŻ B
About Polesia, Belarus.
Małgorzata Szejnert about her new book: Usypać góry. ("Historie z Polesia") and pictures 1997–2012: Maria Söderberg.
15.40
The struggle to preserve Lohvinau Publishing House in Belarus. Participiant: Ihar Lohvinau
 Arranged by: Litteraturresan/Belarus

Saturday 16/5
12.00–12.50 SEMINAR  VENUE: PARYŻ C
Literary Journey Belarus–Sweden: Writers
Valeryja Kustava and Dmitri Plax.
Arranged by: Litteraturresan/Belarus


Come to the 6th Warsaw Book Fair 14–17 May – Thursday through Sunday
Read more here: http://www.targi-ksiazki.waw.pl/en/
14 May 2015 (Thursday)                   from 10 a.m. to 6 p.m.
15 May 2015 (Friday)                         from 10 a.m. to 7 p.m.
16 May 2015 (Saturday)                    from 10 a.m. to 7 p.m.
17 May 2015 (Sunday)                       from 10 a.m. to 5 p.m.


Contact: 
Maria Söderberg +4670350055info@mariafoto.se


http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/1610655,1,recenzja-ksiazki-malgorzata-szejnert-usypac-gory-historie-z-polesia.read

The Swedish-Belarusian Literary Journey:
The reading of a book, Imperia, started everything...

The Belarusian-Swedish Literary Journey has been going on since 2002. The starting point and focus has been the Pinsk and Brest region. During the years the tour by bus – in the month of May – has visited about 20 Belarusian cities and villages. 
More than a thousand students have been involved in Poetry Cups. The first prize has been a study trip to Sweden. The Poetry Cup has been organised by the NGO Kalegium in Pinsk and Brest administration. The inspiration came from Sweden where a lot of Poetry Cups are organised. 
More than 60 writers from Sweden and Belarus, as well as Poland, Ukraine and Lithuania has been engaged with readings. The Literary Journey has given the floor to many Belarusian – often independent – writers in their own country. 
From 2012 The Literary Journey went into some kind of exile. The producer Ms Maria Söderberg was rejected a visa and the Swedish ambassador, Mr Stefan Eriksson was expelled from Belarus due to a diplomatic crisis. 
In 2013 and 2014 literary events were organised in Bialystok, Warsaw, Lviv and Vilnius. Study trips have been made to the home village of Czesław Miłosz, Šeteniai, and to Drohobycz, where we were guided in Bruno Schulz’s hometown. In 2012 we visited the birthplace of Adam Mickiewicz, the city of Navahrudak and the village of Zaosie, and had guided tours at the local museums.
Nevertheless, at the same time two literary events were organised in Brest, in 2013 and 2014, with support from Sweden. 
We would like to add that the interest in Pinsk all started with a book: Imperia, written by Ryszard Kapuściński, born in Pinsk. The first visit to Pinsk, together with the writer himself, was organised in 1997. 
In 2015 The Literary Journey will be present at The Book Fair in Warsaw 14–17 May and the Göteborg Book Fair 24–27 September.
Our Literary Journey has been supported by different resources over the years, such as Sida (The Swedish International Development Cooperation Agency), the Swedish Institute, the Swedish Arts Council and the Swedish Academy. Many NGOs and local and regional departments of Belarus have also been very helpful and given their resources during years. 
Words have wings.

(Text to catalouge for the Book Fair in Warsaw).


Szwedzko-Białoruska Podróż Literacka:
wszystko zaczęło się od lektury Imperium

Szwedzko-Białoruska Podróż Literacka trwa już od 2002 roku. Rozpoczęła się w rejonie pińskim i brzeskim, i skupia się właśnie na tym obszarze. Przez lata nasz autokar – jeżdżący co roku w maju – zawitał do około 20 białoruskich miast i miasteczek.
Ponad tysiąc studentów wzięło udział w Turniejach Poetyckich, w których pierwszą nagrodą był wyjazd studyjny do Szwecji. Turniej Poetycki organizuje działająca non-profit organizacja Kalegium z Pińska wraz z władzami lokalnymi Brześcia. Inspirację zaczerpnięto ze Szwecji, gdzie odbywa się wiele imprez tego rodzaju. Ponad 60 pisarzy ze Szwecji i Białorusi, a także z Polski, Ukrainy i Litwy wzięło udział w spotkaniach autorskich. Podróż Literacka dała także szansę zaprezentowania się licznym niezależnym białoruskim pisarzom w ich własnym kraju.
Od roku 2012 Podróż Literacka przebywa na swego rodzaju wygnaniu. Jej organizatorce Marii Söderberg nie przyznano wizy, a ambasador Szwecji, Stefan Eriksson został wydalony z Białorusi w wyniku kryzysu dyplomatycznego.
W latach 2013–2014 imprezy literackie organizowano więc w Białymstoku, Warszawie, we Lwowie i w Wilnie. Wycieczki odbywały się do rodzinnej wsi Czesława Miłosza, Szetejni, oraz do Drohobycza, miasta rodzinnego Brunona Schulza. W roku 2012 odwiedziliśmy miejsce urodzenia Adama Mickiewicz, Nowogródek, oraz wieś Zaosie i zwiedzaliśmy z przodownikiem tamtejsze muzea.
W tym samym okresie, w roku 2013 i 2014, zorganizowano przy wsparciu Szwecji dwie imprezy literackie w Brześciu. 
Chcielibyśmy przy tym zaznaczyć, że zainteresowanie Pińskiem wiąże się z książką Imperium, napisaną przez Ryszarda Kapuścińskiego, który urodził się właśnie w tym mieście. Pierwsza wizyta w Pińsku, w towarzystwie samego autora, miała miejsce w 1997 roku.
W roku 2015 Podróż Literacka zagości na Warszawskich Targach Książki (w dniach 14.–17. maja) oraz na targach książki w Göteborgu (między 24.–27. września). Nasza Podróż Literacka była finansowana przez lata z różnych źródeł takich jak Sida (Szwedzka Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego), Instytut Szwedzki, Szwedzka Rada Kultury i Akademia Szwedzka. Pomagały nam też liczne organizacje NGO oraz białoruskie władze lokalne i regionalne.1 kommentar: